Ciąg geometryczny

Ciągiem geometrycznym nazywamy ciąg liczb, w którym każda kolejna liczba różni się od poprzedniej q razy. W praktyce oznaczać to będzie tylko tyle, że każdy wyraz ciagu – zaczynając od drugiego, powstał poprzez pomnożenie poprzedniego wyrazu przez pewną liczbę (wówczas wspomniane wcześniej q nazywane jest ilorazem ciągu). Ciąg geometryczny można opisać dzięki ogólnemu wzorowi tego ciągu.

Przykłady:

Ciąg (1,3,9,27,…)jest ciągiem geometrycznym o ilorazie 3,

Ciąg (-4,2,-1,½, -¼…) jest ciągiem geometrycznym o ilorazie – 1/2.

Ciąg  (5,0,0,0,0,…) jest ciągiem geometrycznym o ilorazie 0.

Najważniejsze wzory na ciągu geometryczne:

Najważniejsze wzory dla ciągu geometrycznego

Najważniejsze wzory dla ciągu geometrycznego prezentują się następująco:

nty wyraz ciągu geometrycznego:

Suma ciągu geometrycznego:

Zależności między wyrazami ciągu geometrycznego:

Przykład 1:

Wzór ogólny ciągu, którego pierwszy wyraz wynosi 3, a iloraz ciągu jest równy 4, prezentuje się następująco:

Z kolei wzór ogólny ciągu geometrycznego:

Własności ciągu geometrycznego:

Każdy wyraz ciągu geometrycznego spełnia warunek:

Gdy a1≠ 0, q=0, to ciąg geometryczny jest stały od wyrazu drugiego i ma postać: a1, 0, 0,…

 • Ciąg geometryczny jest rosnący wówczas, gdy:

– dla a> 0, gdy q >1

– dla a1 < 0, gdy 0<q<1

 • Ciąg geometryczny jest malejący wówczas, gdy:

– dla a> 0, gdy <0<q<1

– dla a1 < 0, gdy q > 1

 • Ciąg geometryczny jest stały wówczas, gdy:

– dla a> 0, gdy q=1

– dla a1 < 0, gdy q=1.

 • Ciąg geometryczny nie jest monotoniczny wówczas, gdy iloraz ciągu q < 0, ciąg jest naprzemienny i ma postać: a1, -a2, a3, -a4,…
 • Jeżeli iloraz ciągu geometrycznego nie jest liczbą stałą – wówczas nie mówimy o ciągu geometrycznym.

Mogą Cię również zainteresować:

Wzór na pole, obwód i przekatną prostokąta

  Prostokąt to nic innego, jak czworokąt, który wyróżnia się wszystkimi wewnętrznymi kątami prostymi – to właśnie stad tez wzięła się jego nazwa. Na szczególną uwagę zasługuje również fakt, iż prostoką jest jednocześnie szczególnym rodzajem trapezu prostokątnego oraz równoległoboku. Na tym etapie warto wspomnieć również o tym, że przekątne prostokąta mają dokładnie tą samą długość i przecinają się równo w połowie. […]

  Czytaj dalej

  Wzór na pole, obwód i przekątną kwadratu

   Kwadrat to nic innego jak wielokąt lub czworokąt foremny o czterech bokach i dokładnie tylu też przystających kątach wewnętrznych. Przez wielu nazywany jest również prostokątem o przystających bokach, rombem o przystających kątach wewnętrznych czy, trapezem prostokątnym, który ma wszystkie boki dokładnie tej samej długości. Kwadrat wyróżnia się szeregiem różnorodnych własności, o których niewątpliwie warto wspomnieć. […]

   Czytaj dalej

   Wzór na pole i objętość prostopadłościanu

    Prostopadłościan jak zresztą sama nazwa wskazuje, jest figurą przestrzenną, która wyróżnia się prostopadłymi ścianami do podstawy. Figura ta niezwykle często mylony jest z graniastosłupem, jednak na tym etapie warto byłoby wspomnieć o szeregu różnic, dzięki którym możliwe jest dostrzeżenie wyraźnych różnic pomiędzy tymi dwoma figurami. Tym sposobem w mgnieniu oka dostrzec można omawianą figurę przestrzenną, jaką […]

    Czytaj dalej