Co to są – zasoby naturalne?

Zasoby naturalne lub inaczej bogactwa naturalne to wszystkie elementy środowiska, które człowiek może pozyskiwać. Pod ziemią znajduje się wiele surowców mineralnych, które człowiek wydobywa od wieków. Zaś na powierzchni ziemi występują przede wszystkim zasoby organiczne, czyli pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. O bogactwach naturalnych mówi się również w kontekście wiatru i promieni słonecznych. Stały się one podstawą rozwoju cywilizacji do tego stopnia, że właściwie nie potrafimy wyobrazić sobie życia bez ich przetwarzania.

Odnawialne zasoby to takie, które nie ulegają wyczerpaniu. Stanowią zamknięty obieg materii jak np. woda lub atmosfera. Zasoby wodne krążą w przyrodzie w cyklu hydrologicznym. Ulegają na przemian procesom parowania z wód lądowych, a następnie skraplania w postaci deszczu. Organizmy żywe przeprowadzając proces rozmnażania, czyli podtrzymywania swojego gatunku, również uznawane są za zasoby odnawialne. Inne odnawialne zasoby naturalne to: drewno, biogazy, płody rolne, zasoby rybne

Nieodnawialne zasoby obejmują zasoby, które do ich powstania potrzebne było miliony lat. Większość z nich wykorzystana raz nie nadaje się do ponownego przetworzenia. Najważniejsze z nich to paliwa kopalne: węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny. W większości służą do pozyskiwania energii w procesie spalania. Metale także zaliczane są do nieodwracalnych źródeł energii, ponieważ nie wracają w pierwotnej postaci do środowiska lecz jako odpad. Inne przykłady nieodnawialnych zasobów naturalnych to: torf, kamienie szlachetne, rudy żelaza, pierwiastki promieniotwórcze, węgiel kamienny.

Zasoby naturalne a gospodarka

Zasoby naturalne odgrywają kluczową rolę w gospodarce, dostarczając surowców do produkcji, energii do napędzania maszyn, czy wody do nawadniania pól. Surowce mineralne wykorzystywane są w wielu gałęziach przemysłu, wydobywa się ze złoża kopalnego, jest to produkt przemysłu wydobywczego i składnik środowiska przyrodniczego. Człowiek powszechnie wykorzystuje surowce mineralne w przemyśle, a po przetworzeniu w życiu codziennym. Rozwój gospodarczy często opiera się na efektywnym wykorzystaniu tych zasobów, jednak wymaga to jednocześnie zachowania równowagi ekologicznej.

Zasoby naturalne – wyzwania i zagrożenia

Współczesne wyzwania związane z bogactwami naturalnymi obejmują nadmierną eksploatację, zanieczyszczenie środowiska, utratę bioróżnorodności i zmiany klimatyczne. W miarę jak populacja świata rośnie, rośnie także zapotrzebowanie na surowce naturalne, co stawia przed nami konieczność świadomego i zrównoważonego zarządzania tymi zasobami.

Wyczerpywanie się zasobów wody, jałowienie gleb prowadzi do deficytu żywności, chorób, a nawet śmierci. Skutkiem ich unikania są migracje, co zwiększa antropopresję na środowisko w nowych obszarach. Wyczerpywanie dotychczasowych złóż podnosi ceny surowców, a przez to wyrobów. Innym skutkiem są poszukiwania i eksploatacja w nowych rejonach, co negatywnie wpływa na środowisko na kolejnych obszarach naszej planety. Doprowadza to często do konfliktów między społecznościami, firmami poszukującymi lub wykorzystującymi, rządami i organizacjami pozarządowymi.

W ostatnich latach temat wyczerpywania się zasobów naturalnych oraz ich ochrona stały się głównym celem rządów i organizacji na całym świecie.

Ochrona zasobów naturalnych

Ochrona zasobów naturalnych to nie tylko kwestia zachowania środowiska dla przyszłych pokoleń, ale także gwarancja stabilności naszych społeczeństw. Kilka najważniejszych działań obejmuje:

 • zrównoważone korzystanie – optymalne korzystanie z zasobów, aby uniknąć wyczerpania złóż
 • recykling i ponowne wykorzystanie – zmniejszenie ilości odpadów poprzez ponowne wykorzystanie materiałów
 • ochrona obszarów przyrodniczych – chronienie obszarów o dużej wartości ekologicznej, aby zapewnić bioróżnorodność
 • edukacja i świadomość – informowanie społeczeństwa o znaczeniu zachowania zasobów bogactwa naturalnego i wprowadzenie praktyk proekologicznych.

Podsumowując, zasoby naturalne są fundamentem naszego istnienia, dostarczając niezbędnych surowców i energii. Jednak ich ochrona staje się coraz bardziej pilna w obliczu nadmiernej eksploatacji i zmian klimatycznych. Świadome zarządzanie, inwestycje w odnawialne źródła energii i zrównoważone systemy wykorzystania zasobów naturalnych to kluczowe kroki w kierunku zachowania cennych zasobów dla przyszłych pokoleń.

Mogą Cię również zainteresować:

co to jest fuga

Fuga – Co To Jest i Jak Wybrać Idealną Do Płytek?

  Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, czym jest fuga i jak wybrać idealną do swoich płytek? Fuga to materiał, który wypełnia szczeliny między płytkami, zapewniając trwałość i estetykę Twojemu projektowi. Wybór odpowiedniej fugi jest kluczowy dla ostatecznego wyglądu Twoich płytek oraz ich trwałości. W tej sekcji dowiesz się, czym dokładnie jest fuga i jak dokonać odpowiedniego wyboru […]

  Czytaj dalej
  co to jest chlodziarka

  Co to jest chłodziarka? Przewodnik wyboru urządzenia

   Jeśli szukasz urządzenia, które utrzyma Twoje jedzenie świeże przez dłuższy czas, to chłodziarka jest tym, czego potrzebujesz. Chłodziarka to podstawowe urządzenie w każdej kuchni, pozwalające na przechowywanie i utrzymywanie żywności w odpowiedniej temperaturze. Pozwala to na wydłużenie trwałości pokarmów oraz zmniejszenie ilości wyrzucanych produktów. W tym artykule dowiesz się wszystkiego, co musisz wiedzieć o chłodziarkach […]

   Czytaj dalej
   co to jest ubijak

   Ubijak – Poznaj jego Funkcje i Zastosowanie

    Jeśli zajmujesz się pracami budowlanymi, ogrodniczymi lub po prostu chcesz mieć w swoim warsztacie uniwersalne narzędzie do prac ziemnych, z pewnością słyszałeś o ubijaku. W tej sekcji zostaniesz szczegółowo zapoznany z tym, czym jest ubijak, jakie pełni funkcje oraz w jakich dziedzinach znajduje zastosowanie. Ubijaki to jedne z najbardziej niezbędnych narzędzi, wykorzystywane przy wielu pracach […]

    Czytaj dalej