Co to jest – Eksport?

Eksport według podstawowej definicji to wywóz dóbr poza granicę kraju, w którym zostały wytworzone. Przeciwieństwem eksportu jest import. O eksporcie możemy mówić w różnej skali. W skali mikro możemy odnosić się do eksportu dokonywanego przez jedną firmę (eksportera) lub możemy również mówić o eksporcie w danym sektorze, lub eksporcie danej grupy produktów. Natomiast w skali makro rozpatruje się eksport z punktu widzenia całego kraju. Można więc badać eksport do innego kraju lub całkowity eksport danego kraju do wszystkich innych krajów łącznie. Informacje statystyczne dotyczące eksportu zbiera Główny Urząd Statystyczny i przedstawia wyniki w swoich raportach. 

Rodzaje eksportu 

Eksport w podstawowym podziale dzieli się na dwa rodzaje. Biorą one pod uwagę różne kanały i podmioty obrotu towarem poza granicami kraju. 

Eksport pośredni to sprzedaż własnych produktów za granicę odbywa się przez niezależnych pośredników. To forma handlowa w pewien sposób charakter sprzedaży krajowej. O eksporcie pośrednim mówimy wtedy, gdy producent dostarcza towar pośrednikowi, a on go transportuje poza granicę kraju. Jest to wygodna opcja dla przedsiębiorców, którzy dysponują niewielkim kapitałem, ponieważ w przypadku eksportu pośredniego to pośrednik bierze na siebie koszt eksportu i wszelkie ryzyko z tym związane. 

Eksport bezpośredni to model, który przeciwnie do modelu pośredniego, odbywa się bez udziału pośredników. W takiej sytuacji to samo przedsiębiorstwo zajmuje się sprzedażą i wywozem towaru poza teren Unii Europejskiej. To dla przedsiębiorców nieco bardziej skomplikowana forma sprzedaży, ponieważ wiąże się z poniesieniem wielu kosztów i większym ryzykiem handlowym. Aby móc bezpośrednio eksportować towary za granicę trzeba znać specyfikę rynku, stworzyć oddzielną infrastrukturę w danym kraju, jak również zbudować sieć kontaktów, która będzie odpowiedzialna za dalsze rozprowadzanie eksportowanych rzeczy. Jest to rozwiązanie stosowane najczęściej w przypadku dóbr inwestycyjnych. 

Jakie warunki musi spełniać eksport? 

By transport ładunku mógł być uznany za eksport, wywieziony towar musi trafiać poza teren Unii Europejskiej. Powinien być także dokonany w ramach opłacanej dostawy towarów. Transport musi być też potwierdzony przez urząd celny. Tylko w przypadku spełnienia powyższych warunków można mówić o eksporcie. 

Wpływ eksportu na gospodarkę 

Eksport jest jednym z elementów makroekonomicznych, które mają wysokie znaczenie dla gospodarki danego kraju. Wpływa on bezpośrednio na bilans płatniczy, co z kolei ma wpływ na kurs waluty. Kurs walutowy natomiast oddziałuje na relatywne bogactwo państwa i jego obywateli w stosunku do innych krajów. Wzrost eksportu powoduje również z reguły przyspieszenie wzrostu gospodarki oraz spadek bezrobocia. 

Jeśli wskaźnik eksportu jest wyższy niż importu, oznacza to, że rynek konkretnego państwa bogaci się, czyli generuje zyski. Wyższa wartość eksportu nad importem pozwala uzyskać dodatni bilans handlowy. W odwrotnej sytuacji, gdy bilans jest ujemny, wtedy pojawia się deficyt. 

Techniki wpływania na eksport 

Wiele państw stosuje techniki wpływające na poziom eksportu, aby ograniczyć go lub wspierać. 

Wspieranie eksportu ma na celu przyspieszanie rozwoju gospodarki lub ochronę krajowych producentów oraz ich produktów przed konkurencją zagraniczną. Najpowszechniejsze techniki wspierania eksportu to dopłaty bezpośrednie do eksportowanych wyrobów oraz zwolnienia działalności eksportowych z niektórych podatków. 

Najczęściej wspiera się w ten sposób strategiczne sektory gospodarki, np. rolnictwo lub młode gałęzie gospodarki, które wspiera się w czasie ich dynamicznego rozwoju, aby pomóc im przetrwać i rozwinąć się pomimo silnej konkurencji. 

Eksport a podatek VAT

Podatek VAT, czyli podatek od towarów i usług w eksporcie może wynosić 0% pod pewnym warunkiem. Jeśli dostawca pod upływem terminu złożenia deklaracji za dany okres rozliczeniowy otrzymuje dokument celny potwierdzający wywóz towaru do krajów nienależących do Unii Europejskiej. Zasady określa ustawa o VAT. Jeżeli podatnik nie dysponuje tym dokumentem celnym, jest zobligowany do zapłacenia podatku VAT właściwego dla danego państwa i dla sprzedaży dóbr.  

Eksport a import 

Przeciwieństwem do eksportu jest import. Pierwszy z nim dotyczy wywozu poza granice UE, z kolei drugi to przywóz towarów spoza tego obszaru. Jeśli do kraju sprowadza się dobra z terenów UE, wtedy mamy do czynienia z zakupem wewnątrzwspólnotowym. W eksporcie podnosi się koszty wytwarzania towarów, ale zarabia na rynkach zagranicznych. Z kolei import sprawia, że kraj ogranicza wydatki związane z produkcją. Oba procesy istotnie wpływają na stan gospodarki. 

Znaczenie eksportu dla kraju 

Wysokie zyski, które generuje sprzedaż towarów na rynku zagranicznym, nie tylko wzbogaca państwo o wartościowy kapitał. Wspieranie eksportu w uzyskaniu wysokich wskaźników podejmując zagraniczne inwestycje, ma ogromne znaczenie – umożliwia zmniejszenie bezrobocia, umocnienie waluty, ale też wpływa na rozwój kanałów marketingowych względem dóbr wytwarzanych w kraju oraz pozwala zacieśnić stosunki międzynarodowe. 

Mogą Cię również zainteresować:

co to jest fuga

Fuga – Co To Jest i Jak Wybrać Idealną Do Płytek?

  Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, czym jest fuga i jak wybrać idealną do swoich płytek? Fuga to materiał, który wypełnia szczeliny między płytkami, zapewniając trwałość i estetykę Twojemu projektowi. Wybór odpowiedniej fugi jest kluczowy dla ostatecznego wyglądu Twoich płytek oraz ich trwałości. W tej sekcji dowiesz się, czym dokładnie jest fuga i jak dokonać odpowiedniego wyboru […]

  Czytaj dalej
  co to jest chlodziarka

  Co to jest chłodziarka? Przewodnik wyboru urządzenia

   Jeśli szukasz urządzenia, które utrzyma Twoje jedzenie świeże przez dłuższy czas, to chłodziarka jest tym, czego potrzebujesz. Chłodziarka to podstawowe urządzenie w każdej kuchni, pozwalające na przechowywanie i utrzymywanie żywności w odpowiedniej temperaturze. Pozwala to na wydłużenie trwałości pokarmów oraz zmniejszenie ilości wyrzucanych produktów. W tym artykule dowiesz się wszystkiego, co musisz wiedzieć o chłodziarkach […]

   Czytaj dalej
   co to jest ubijak

   Ubijak – Poznaj jego Funkcje i Zastosowanie

    Jeśli zajmujesz się pracami budowlanymi, ogrodniczymi lub po prostu chcesz mieć w swoim warsztacie uniwersalne narzędzie do prac ziemnych, z pewnością słyszałeś o ubijaku. W tej sekcji zostaniesz szczegółowo zapoznany z tym, czym jest ubijak, jakie pełni funkcje oraz w jakich dziedzinach znajduje zastosowanie. Ubijaki to jedne z najbardziej niezbędnych narzędzi, wykorzystywane przy wielu pracach […]

    Czytaj dalej