Co to jest – Aglomeracja?

Co to jest aglomeracja? Aglomeracja to zespół jednostek administracyjnych w obrębie większych i mniejszych ośrodków miejskich. Stanowi ona obszar o intensywnej zabudowie, cechujący się dużym zagęszczeniem ludności przebywającej na danym terenie stale lub okresowo. Aglomeracje charakteryzują się dużym przepływem osób i towarów oraz znaczną wymianą usług.

Bardziej potocznie aglomeracja jest skupiskiem sąsiadujących ze sobą miast i wsi, które stanowią wspólny organizm, poprzez zintegrowanie lub uzupełnianie się rozmaitych form infrastruktury tych miejscowości oraz wzajemne wykorzystanie potencjałów, którymi te miejscowości dysponuję. Zjawisko aglomeracji związane jest też z pojęciem metropolitarnego, jakim określa się spójny funkcjonalnie wielkomiejski układ sieci jednostek osadniczych oraz terenów wysoce zurbanizowanych.

Typy aglomeracji

Ze względu na różnice w wielkościach i układzie przestrzennym miast w zespołach miejskich wyróżnia się aglomerację monocentryczną, aglomerację policentryczną i megapolis.

Aglomeracja monocentryczna to układ miejski składający się z jednego dużego miasta (metropolii) oraz obszaru podmiejskiego, w którym znajdują się mniejsze miasta, tak zwane satelitarne. Miasta te są powiązane funkcjonalnie z miastem centralnym, czyli ludzie dojeżdżają tam do pracy, tam znajdują usługi wyższego rzędu, szkoły i urzędy. Przykładem tego rodzaju aglomeracji jest aglomeracja warszawska: metropolią jest Warszawa, a w strefie podmiejskiej znajduje się wiele miast, np. Pruszków, Wołomin, Piaseczno, Otwock.

Aglomeracją policentryczną określa się zespół sąsiadujących ze sobą miast co do zasady tej samej wielkości, powiązanych ze sobą gospodarczo i komunikacyjnie. Nie ma jednego miasta centralnego, dominującego, więc wszystkie są równorzędne. Pomiędzy miastami zanikły obszary wiejskie, czyli miasto graniczy z miastem. W Polsce przykładem aglomeracji policentrycznej jest zespół miast Górnego Śląska (aglomeracja śląska) i Trójmiasto (aglomeracja trójmiejska).

Z kolei megapolis to duża strefa zurbanizowana, tworząca się w wyniku przestrzennego połączenia się kilku aglomeracji miejskich lub konurbacji. To rozległa strefa miejskiego krajobrazu. W Polsce nie wykształciło się żadne megapolis.

Wyznaczanie aglomeracji miejskich w Polsce

Zgodnie z regulacjami zawartymi w prawie wodnym, aglomeracje wyznacza rada gminy w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego. Jeżeli aglomeracja ma obejmować tereny położone w dwóch lub więcej gminach, właściwa do wyznaczenia aglomeracji jest rada gminy o największej równoważnej liczbie mieszkańców.

Wyznaczenie aglomeracji następuje po uzgodnieniu przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z Wodami Polskimi, a w zakresie obszarów objętych przynajmniej jedną formą ochrony przyrody lub obszarów mających znaczenie dla wspólnoty znajdujących się na liście obszarów Natura 2000 – z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Zalety i wady aglomeracji miejskich

Aglomeracje to obszary mocno zurbanizowane charakteryzujące się dużym zagęszczeniem ludności. Z ich rozwojem najczęściej idzie w parze rozwój infrastruktury drogowej, edukacyjnej czy handlowo-usługowej, co sprawia, że znalezienie pracy i możliwości rozwoju kariery zawodowej są zdecydowanie większe niż w małych ośrodkach miejskich czy na wsi. Doba komunikacja z głównym ośrodkiem miejskim sprawia, że ludzie mogą mieszkać poza granicami dużego miasta, a jednocześnie korzystać z jego rozwiniętej infrastruktury miejskiej.

Ogromnymi zaletami aglomeracji są kwestie czysto gospodarcze takie jak różnorodność firm oraz łatwość nawiązywania kontaktów między podmiotami gospodarczymi. Duża koncentracja przedsiębiorstw i instytucji sprawia, że kontakty biznesowe są łatwiejsze do nawiązania i utrzymania. To sprzyja wymianie wiedzy, tworzeniu partnerstw i transferowi technologii.

Pomimo licznych zalet aglomeracji, mają one również pewne wady, które mogą wpływać na jakość życia mieszkańców. Główną wadą są wysokie koszty życia oraz nieruchomości. Ceny produktów i usług, takich jak jedzenie, mieszkanie, transport czy opłaty za usługi publiczne, są zazwyczaj wyższe. Mieszkańcy aglomeracji muszą więc wydawać więcej pieniędzy na podstawowe potrzeby, co może wpływać na budżet domowy i ograniczać możliwości oszczędzania.

Kolejną wadą jest degradacja środowiska. Duże aglomeracje generują duże ilości odpadów i mają negatywny wpływ na środowisko. Emisja gazów cieplarnianych i zanieczyszczenie powietrza, wody, gleby są powszechne na obszarach aglomeracji. Konieczne jest wprowadzenie działań mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko, takie jak inwestycje w odnawialne źródła energii, poprawa jakości powietrza czy rozwój środków transportu przyjaznych dla środowiska.

Największe aglomeracje świata

W porównaniu do świata w Polsce jest zaledwie kilka aglomeracji miejskich. Natomiast największą aglomeracją na świecie, której pokonanie w najbliższych dekadach wydaje się niewykonalne, jest Tokio. Aglomeracja skupiona wokół japońskiej stolicy liczy niemal 35 milionów ludności. Druga co do wielkości aglomeracją miejską jest aglomeracja meksykańska z wynikiem 27 milionów ludności. Kolejne miejsca z ponad 20-milionową ludnością zajmują kolejno aglomeracje przy Szanghaju, Nowym Jorku, Bombaju, Seulu, Sao Paulo oraz Karaczi w Pakistanie. Z rankingu jasno wynika, że pod względem wielkości aglomeracji wygrywa Azja, która w pierwszej dziesiątce ma aż 7 ogromnych zespołów miejskich.

Mogą Cię również zainteresować:

co to jest fuga

Fuga – Co To Jest i Jak Wybrać Idealną Do Płytek?

  Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, czym jest fuga i jak wybrać idealną do swoich płytek? Fuga to materiał, który wypełnia szczeliny między płytkami, zapewniając trwałość i estetykę Twojemu projektowi. Wybór odpowiedniej fugi jest kluczowy dla ostatecznego wyglądu Twoich płytek oraz ich trwałości. W tej sekcji dowiesz się, czym dokładnie jest fuga i jak dokonać odpowiedniego wyboru […]

  Czytaj dalej
  co to jest chlodziarka

  Co to jest chłodziarka? Przewodnik wyboru urządzenia

   Jeśli szukasz urządzenia, które utrzyma Twoje jedzenie świeże przez dłuższy czas, to chłodziarka jest tym, czego potrzebujesz. Chłodziarka to podstawowe urządzenie w każdej kuchni, pozwalające na przechowywanie i utrzymywanie żywności w odpowiedniej temperaturze. Pozwala to na wydłużenie trwałości pokarmów oraz zmniejszenie ilości wyrzucanych produktów. W tym artykule dowiesz się wszystkiego, co musisz wiedzieć o chłodziarkach […]

   Czytaj dalej
   co to jest ubijak

   Ubijak – Poznaj jego Funkcje i Zastosowanie

    Jeśli zajmujesz się pracami budowlanymi, ogrodniczymi lub po prostu chcesz mieć w swoim warsztacie uniwersalne narzędzie do prac ziemnych, z pewnością słyszałeś o ubijaku. W tej sekcji zostaniesz szczegółowo zapoznany z tym, czym jest ubijak, jakie pełni funkcje oraz w jakich dziedzinach znajduje zastosowanie. Ubijaki to jedne z najbardziej niezbędnych narzędzi, wykorzystywane przy wielu pracach […]

    Czytaj dalej